Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 29.5.2006

Kuntien verorahoitus kasvoi ripeästi 1. neljänneksellä 2006

Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat tammi-maaliskuussa 2006 kaksinkertaisiksi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta toimintakatteen heikkenemisestä huolimatta, kun verotulot ja valtionosuudet jatkoivat kasvuaan. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2006 tammi-maaliskuussa 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyi 4 prosenttia. Palvelujen ostot olivat 9 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä maksetut avustukset kasvoivat.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 10 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta. Myyntitulot kasvoivat 6 prosenttia ja maksutulot 13 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 11 prosenttia tammi-maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 10 prosenttia. Toimintakatteen 5 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kaksinkertaistuivat vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä.

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä kuntien investointimenot yhteensä kasvoivat 5 prosenttia. Investointitulot kasvoivat selvästi ja niistä varsinkin käyttöomaisuuden myyntitulot kasvoivat ripeästi.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2006 maaliskuun lopussa 13 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 maaliskuun lopussa. Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta kasvoivat 11 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuntien talouden neljännesvuositietoja, 1. neljännes 2006

  1.neljännes
2006
milj. €
1.neljännes
2005
milj. €
Muutos, %
1/2005 -
1/2006
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 1 239 1 127 9,9
+Valmistus omaan käyttöön ja
valmistevarastojen muutos
13 16 -18,8
-Toimintamenot 6 106 5 775 5,7
=Toimintakate (+ tai -) -4 854 -4 632 4,8
+Verotulot 4 010 3 610 11,1
+Valtionosuudet 1 380 1 256 9,9
+Rahoitustulot 101 87 16,1
-Rahoitusmenot 36 29 24,1
=Vuosikate (+ tai -) 601 290 107,2
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 262 249 5,2
Investointitulot yhteensä 115 88 30,7
Lainat:      
Lainakanta, 31.3. 7 008 6 221 12,7

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 1. neljännes 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 29.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 1. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2006/01/ktn_2006_01_2006-05-29_tie_001.html