Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 15.8.2006

Ennakkotieto: Kuntien verorahoitus jatkoi kasvuaan tammi-kesäkuussa 2006

Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 77 prosenttia tammi-kesäkuussa 2006 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta toimintakatteen heikkenemisestä huolimatta, kun verotulot ja valtionosuudet jatkoivat kasvuaan reippaasti. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilaston ennakkotiedoista, jotka julkaistaan nyt ensi kertaa.

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2006 tammi-kesäkuussa 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyivät 3 prosenttia. Palvelujen ostot olivat 7 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 2 prosenttia ja maksetut avustukset 9 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 11 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuodesta.

Kuntien verotulot kasvoivat 7 prosenttia tammi-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 9 prosenttia. Toimintakatteen 4 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 77 prosenttia vuoden 2005 vastaavaan aikaan verrattuna.

Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla kuntien investointimenot yhteensä pienenivät 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Investointitulot puolestaan kasvoivat.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2006 kesäkuun lopussa 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 kesäkuun lopussa.

Ennakkotilasto kuntien talouden neljännesvuositilaston 2. neljänneksestä julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Ennakkotilaston tiedot perustuvat neljännesvuositilaston 2. neljänneksen osin vielä epätäydelliseen aineistoon. Otoksen 50 kunnasta tilastossa on mukana 47 kuntaa. Täydennetyt ja tarkistetut 2. neljänneksen tiedot julkaistaan 28.8.2006, klo 9.00.

Ennakollisia kuntien talouden neljännesvuositietoja, 1.- 2. neljännes 2006

  1.-2.neljännes
2006
milj. €
1.-2. neljännes
2005
milj. €
Muutos, %
1-2/2005 -
1-2/2006
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 3 019 2 730 10,6
+Valmistus omaan käyttöön ja
valmistevarastojen muutos
44 51 -13,7
-Toimintamenot 13 112 12 405 5,7
siitä: Palkat ja palkkiot 4088 3 977 2,8
         Palvelujen ostot 5 119 4 779 7,1
         Aineet, tarvikkeet ja tavarat 714 702 1,7
         Avustukset 929 854 8,8
=Toimintakate (+ tai -) -10 047 -9 625 4,4
+Verotulot 7 892 7 373 7,0
+Valtionosuudet 2 775 2 538 9,3
+Rahoitustulot 317 269 17,8
-Rahoitusmenot 104 86 20,9
=Vuosikate (+ tai -) 832 469 77,4
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 670 711 -5,8
Investointitulot yhteensä 249 190 31,1
Lainat:      
Lainakanta, 30.6. 7 132 6 484 10,0

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2006, ennakkotietoja. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkistukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2006/02/ktn_2006_02_2006-08-15_tie_001.html