Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 28.8.2006

Kuntatalouden tarkistetut tiedot tammi-kesäkuusta 2006

Kuntien talouden neljännesvuositilaston 2. neljänneksen tarkistetut tiedot ovat ilmestyneet. Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 76 prosenttia tammi-kesäkuussa 2006 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta toimintakatteen heikkenemisestä huolimatta, kun verotulot ja valtionosuudet jatkoivat kasvuaan reippaasti. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden tarkistetusta neljännesvuositilastosta.

Tilastossa ovat mukana kaikki otoksen 50 kuntaa. Tilaston tiedot ovat tarkentuneet varsin vähän ennakkotiedoista. Suurimmat suhteelliset erot ennakkotilastoon ovat rahoitustuloissa ja -menoissa. Ennakkotilaston tiedot perustuivat neljännesvuositilaston 2. neljänneksen osin vielä epätäydelliseen aineistoon. Tilasto julkaistiin ensimmäistä kertaa 15.8.2006.

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2006 tammi-kesäkuussa 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyivät 3 prosenttia. Palvelujen ostot olivat 8 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 2 prosenttia ja maksetut avustukset 9 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 11 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuodesta. Myyntitulot kasvoivat 5 prosenttia ja maksutulot 7 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 7 prosenttia tammi-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 9 prosenttia. Toimintakatteen 4 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 76 prosenttia vuoden 2005 vastaavaan aikaan verrattuna.

Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla kuntien investointimenot yhteensä pienenivät 4 prosenttia edellisestä vuodesta. Maa- ja vesirakentaminen sekä maa- ja vesialueiden ja muun käyttöomaisuuden hankinta vähenivät. Sen sijaan talonrakennusinvestoinnit sekä kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat. Investointitulot puolestaan kasvoivat noin kolmanneksella.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2006 kesäkuun lopussa 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 kesäkuun lopussa.

Kuntien talouden neljännesvuositietoja, 1.- 2. neljännes 2006

  1.-2.neljännes
2006
milj. €
1.-2. neljännes
2005
milj. €
Muutos, %
1-2/2005 -
1-2/2006
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 3 039 2 730 11,3
+Valmistus omaan käyttöön ja
valmistevarastojen muutos
44 51 -13,7
-Toimintamenot 13 128 12 405 5,8
siitä: Palkat ja palkkiot 4096 3 977 3,0
         Palvelujen ostot 5 150 4 779 7,8
         Aineet, tarvikkeet ja tavarat 719 702 2,4
         Avustukset 931 854 9,0
=Toimintakate (+ tai -) -10 044 -9 625 4,4
+Verotulot 7 902 7 373 7,2
+Valtionosuudet 2 772 2 538 9,2
+Rahoitustulot 300 269 11,5
-Rahoitusmenot 102 86 18,6
=Vuosikate (+ tai -) 827 469 76,3
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 682 711 -4,1
Investointitulot yhteensä 254 190 33,7
Lainat:      
Lainakanta, 30.6. 7 111 6 484 9,7

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 28.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2006/02/ktn_2006_02_2006-08-28_tie_002.html