Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.11.2006

Kuntien verorahoitus kasvoi edelleen tammi-syyskuussa 2006

Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kasvun jatkuminen kasvatti yhteenlaskettuja vuosikatteita tammi-syyskuussa 2006 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta toimintakatteen heikkenemisestä huolimatta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, lisääntyi 3 prosenttia. Palvelujen ostot olivat 8 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 2 prosenttia sekä maksetut avustukset 10 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 11 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 5 prosenttia ja maksutulot 7 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 7 prosenttia. Valtionosuudet kasvoivat 9 prosenttia. Toimintakatteen 4 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlasketut vuosikatteet olivat 66 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2005 tammi-syyskuussa.

Kuntien investointimenot vähenivät 7 prosenttia. Investointitulot kasvoivat selvästi ja niistä varsinkin käyttöomaisuuden myyntitulot kasvoivat ripeästi.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2006 syyskuun lopussa 12 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 syyskuun lopussa. Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta kasvoivat 7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuntien talouden neljännesvuositietoja, 1.-3. neljännes 2006

  1.-3.neljännes
2006
milj. €
1.-3.neljännes
2005
milj. €
Muutos, %
1-3/2005 -
1-3/2006
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 4 629 4 166 11,1
+Valmistus omaan käyttöön ja
valmistevarastojen muutos
96 104 -7,7
-Toimintamenot 19 771 18 677 5,9
=Toimintakate (+ tai -) -15 047 -14 407 4,4
+Verotulot 11 742 11 028 6,5
+Valtionosuudet 4 112 3 777 8,9
+Rahoitustulot 442 390 13,3
-Rahoitusmenot 152 127 19,7
=Vuosikate (+ tai -) 1 097 662 65,7
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 1 221 1 309 -6,7
Investointitulot yhteensä 756 287 163,4
Lainat:      
Lainakanta, 30.9. 7 227 6 481 11,5

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 3. neljännes 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 27.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 3. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2006/03/ktn_2006_03_2006-11-27_tie_001.html