Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.2.2007

Kuntien verorahoituksen kasvu jatkui tasaisena koko vuoden 2006

Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kasvun jatkuminen kasvatti yhteenlaskettuja vuosikatteita vuonna 2006 edellisestä vuodesta toimintakatteen heikkenemisestä huolimatta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vajaat 6 prosenttia vuonna 2006 edellisestä vuodesta. Menojen kasvu oli hyvin tasaista neljänneksestä toiseen. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot kasvoi 3 prosenttia. Palvelujen ostot olivat 7 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 3 prosenttia ja maksetut avustukset 10 prosenttia.

Kuntien toimintatulot kasvoivat vajaat 8 prosenttia vuonna 2006 edellisvuodesta. Myyntitulot kasvoivat 2 prosenttia ja maksutulot 6 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 6 prosenttia vuonna 2006 edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 9 prosenttia. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat selvästi jokaisella neljänneksellä. Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat reilusti edellisvuodestatoimintakatteen heikkenemisestä huolimatta.

Kuntien investointimenot pysyivät vuonna 2006 suunnilleen edellisvuoden tasolla. Investointitulot kasvoivat selvästi.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2006 lopussa 12 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 lopussa. Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta kasvoivat 8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuntien talouden neljännesvuositietoja, 1-4. neljännes 2006

  1-4.neljännes
2006
milj. €
1-4.neljännes
2005
milj. €
Muutos, %
1-4/2005 -
1-4/2006
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 6 642 6 179 7,5
+Valmistus omaan käyttöön ja
   valmistevarastojen muutos
179 203 -11,8
-Toimintamenot 27 159 25 739 5,5
=Toimintakate (+ tai -) -20 338 -19 357 5,1
+Verotulot 15 073 14 189 6,2
+Valtionosuudet 5 473 5 020 9,0
+Rahoitustulot 670 591 13,4
-Rahoitusmenot 268 222 20,7
=Vuosikate (+ tai -) 609 221 175,6
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 2 067 2 071 -0,2
Investointitulot yhteensä 1 148 895 28,3
Lainat:      
Lainakanta, 31.12. 7 613 6 790 12,1

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 4. neljännes 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 27.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 4. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2006/04/ktn_2006_04_2007-02-27_tie_001.html