Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 29.5.2007

Kuntien verorahoitus kasvoi ripeästi 1. neljänneksellä 2007

Kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 44 prosenttia tammi-maaliskuussa 2007 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, kun verotulot ja valtionosuudet jatkoivat reipasta kasvuaan. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2007 tammi-maaliskuussa 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyi 4 prosenttia. Palvelujen ostot sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat 5 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Myös maksetut avustukset kasvoivat hieman.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 4 prosenttia vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta. Myyntitulot ja maksutulot olivat edellisvuoden tasolla.

Kuntien verotulot kasvoivat vajaat 11 prosenttia tammi-maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 6 prosenttia. Toimintakatteen 4 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat yli 40 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisestä neljänneksestä.

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä kuntien investointimenot kasvoivat voimakkaasti. Investointitulot puolestaan pienenivät selvästi.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2007 maaliskuun lopussa 5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 maaliskuun lopussa. Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta kasvoivat 9 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ei sisällä kuntien liikelaitoksia), 1. neljännes 2007

  1.neljännes
2007
milj. €
1.neljännes
2006
milj. €
Muutos, %
1/2006 -
1/2007
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 1 290 1 242 3,9
+Valmistus omaan käyttöön ja
valmistevarastojen muutos
24 13 84,6
-Toimintamenot 6 381 6 104 4,5
=Toimintakate (+ tai -) -5 067 -4 850 4,5
+Verotulot 4 437 4 010 10,6
+Valtionosuudet 1 467 1 380 6,3
+Rahoitustulot 91 110 -17,3
-Rahoitusmenot 44 36 22,2
=Vuosikate (+ tai -) 885 614 44,1
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 453 262 72,9
Investointitulot yhteensä 86 117 -26,5
Lainat:      
Lainakanta, 31.3. 7 364 6 998 5,2

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia.

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 1. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 29.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 1. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2007/01/ktn_2007_01_2007-05-29_tie_001.html