Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 29.5.2007

Kommunernas skattefinansiering ökade snabbt under 1:a kvartalet 2007

Kommunernas sammanlagda årsbidrag ökade med 44 procent under januari-mars 2007 jämfört med motsvarande period året innan, då skatteinkomsterna och statsandelarna fortsatte att snabbt öka. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunernas affärsverk) ökade under januari-mars år 2007 med 5 procent från föregående år. Den största enskilda posten för verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 4 procent. Köp av tjänster samt material, förnödenheter och varor var 5 procent större än året innan. Också de utbetalda understöden ökade något.

Kommunernas verksamhetsinkomster ökade med 4 procent under det första kvartalet år 2007 jämfört med året innan. Försäljningsinkomsterna och avgiftsinkomsterna låg på föregående års nivå.

Kommunernas skatteinkomster gick upp med något under 11 procent under januari-mars jämfört med året innan. Statsandelarna ökade med 6 procent. Trots att verksamhetsbidraget gick ned med 4 procent ökade kommunernas sammanlagda årsbidrag med mer än 40 procent jämfört med det första kvartalet år 2006.

Under det första kvartalet år 2007 ökade kommunernas investeringsutgifter kraftigt. Investeringsinkomsterna minskade för sin del klart.

I slutet av mars 2007 var kommunernas lånestock 5 procent större än i slutet av mars 2006. De långfristiga lånen från finansiella företag och försäkringsföretag ökade med 9 procent från föregående år.

Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) 1:a kvartalet 2007

  1:a kvartalet 2007
mn €
1:a kvartalet 2006
mn €
Förändring, %
1/2006-
1/2007
Resultaträkning:      
+ Verksamhetsinkomster 1 290 1 242 3,9
+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager 24 13 84,6
- Verksamhetsutgifter 6 381 6 104 4,5
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -5 067 -4 850 4,5
+ Skatteinkomster 4 437 4 010 10,6
+ Statsandelar 1 467 1 380 6,3
+ Finansieringsinkomster 91 110 -17,3
- Finansieringsutgifter 44 36 22,2
= Årsbidrag (+ eller -) 885 614 44,1
Investeringar:      
Investeringsutgifter totalt 453 262 72,9
Investeringsinkomster totalt 86 117 -26,5
Lån:      
Lånestock, 31,3 7 364 6 998 5,2

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning och beskriver utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi i hela landet per kvartal enligt budgetutfall exklusive kommunernas affärsverk.

Lähde: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 1:a kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 29.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2007/01/ktn_2007_01_2007-05-29_tie_001_sv.html