Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 28.8.2007

Kuntatalouden tarkistetut tiedot tammi-kesäkuusta 2007

Kuntien talouden neljännesvuositilaston 2. neljänneksen tarkistetut tiedot ovat ilmestyneet. Kuntien verorahoitus, verotulot ja valtionosuudet, kasvoivat edelleen nopeasti tammi-kesäkuussa 2007. Tämä paransi kuntien yhteenlaskettuja vuosikatteita, jotka kasvoivat 49 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden tarkistetusta neljännesvuositilastosta.

Tilastossa ovat mukana otoksen kaikki kunnat. Tilaston tiedot ovat tarkentuneet varsin vähän ennakkotiedoista. Ennakkotilaston tiedot perustuivat neljännesvuositilaston 2. neljänneksen osin vielä epätäydelliseen aineistoon. Tilasto julkaistiin 15.8.2007.

Kuntien toimintamenot kasvoivat vuoden 2007 tammi-kesäkuussa 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyivät 3 prosenttia. Palvelujen ostot olivat 5 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 3 prosenttia ja maksetut avustukset 3 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 5 prosenttia vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuodesta. Myyntitulot kasvoivat 2 prosenttia ja maksutulot 3 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 9 prosenttia tammi-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 6 prosenttia. Toimintakatteen 4 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 49 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan aikaan verrattuna.

Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla kuntien investointimenot kasvoivat 48 prosenttia edellisestä vuodesta. Maa- ja vesirakentaminen sekä maa- ja vesialueiden ja muun käyttöomaisuuden hankinta sekä talonrakennusinvestoinnit kasvoivat. Sen sijaan kone- ja laiteinvestoinnit vähenivät. Investointitulot kasvoivat 7 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2007 kesäkuun lopussa 4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 kesäkuun lopussa.

Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ei sisällä kuntien liikelaitoksia), 1.- 2. neljännes 2007

  1.-2.neljännes
2007
milj. €
1.-2. neljännes
2006
milj. €
Muutos, %
1-2/2006 -
1-2/2007
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 3 193 3 051 4,7
+Valmistus omaan käyttöön ja
valmistevarastojen muutos
72 44 63,6
-Toimintamenot 13 727 13 133 4,5
siitä: Palkat ja palkkiot 4 234 4 096 3,4
         Palvelujen ostot 5 432 5 164 5,2
         Aineet, tarvikkeet ja tavarat 743 719 3,3
         Avustukset 955 931 2,6
=Toimintakate (+ tai -) -10 461 -10 037 4,2
+Verotulot 8 587 7 902 8,7
+Valtionosuudet 2 931 2 772 5,7
+Rahoitustulot 317 300 5,7
-Rahoitusmenot 127 102 24,5
=Vuosikate (+ tai -) 1 246 835 49,2
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 1 009 682 47,9
Investointitulot yhteensä 268 250 7,2
Lainat:      
Lainakanta, 30.6. 7 389 7 111 3,9

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan.

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 28.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2007/02/ktn_2007_02_2007-08-28_tie_002.html