Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.11.2007

Kuntien toimintamenot kasvoivat vajaat 5 prosenttia tammi-syyskuussa 2007

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2007 tammi-syyskuussa vajaat 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyivät 3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 6 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 4 prosenttia ja maksetut avustukset 2 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 5 prosenttia vuoden 2007 tammi-syyskuussa edellisvuodesta. Myyntitulot kasvoivat 4 prosenttia ja maksutulot 5 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 8 prosenttia tammi-syyskuussa edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 6 prosenttia. Toimintakatteen 4 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 46 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan aikaan verrattuna.

Vuoden 2007 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana kuntien investointimenot kasvoivat 36 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaikki investointimenoerät kasvoivat. Eniten kasvoivat maan sekä muun käyttöomaisuuden hankinta. Investointitulot puolestaan vähenivät 47 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2007 syyskuun lopussa 3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 syyskuun lopussa. Kuntien lainakannan kasvu on hidastunut koko kuluvan vuoden ajan.

Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ei sisällä kuntien liikelaitoksia), 1.- 3. neljännes 2007

  1.-3. neljännes
2007
milj. €
1.-3. neljännes
2006
milj. €
Muutos, %
1-3/2006 -
1-3/2007
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 4 873 4 624 5,4
+Valmistus omaan käyttöön ja
   valmistevarastojen muutos
137 96 42,7
-Toimintamenot 20 678 19 767 4,6
siitä: Palkat ja palkkiot 6 453 6 257 3,1
         Palvelujen ostot 8 147 7 675 6,1
         Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 049 1 013 3,6
         Avustukset 1 407 1 377 2,2
=Toimintakate (+ tai -) -15 668 -15 047 4,1
+Verotulot 12 660 11 742 7,8
+Valtionosuudet 4 355 4 112 5,9
+Rahoitustulot 450 442 1,8
-Rahoitusmenot 195 152 28,3
=Vuosikate (+ tai -) 1 601 1 097 45,9
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 1 662 1 221 36,1
Investointitulot yhteensä 403 756 -46,7
Lainat:      
Lainakanta, 30.9. 7 424 7 227 2,7

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan.

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 3. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 27.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2007/03/ktn_2007_03_2007-11-27_tie_001.html