Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 26.2.2008

Kuntien toimintamenot kasvoivat vajaat 5 prosenttia vuonna 2007

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2007 tammi-joulukuussa vajaat 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyivät myös alle 5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 5 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 4 prosenttia ja maksetut avustukset vajaat 2 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät hieman alle 4 prosenttia vuonna 2007 edellisvuodesta. Myyntitulot pienenivät hieman ja maksutulot kasvoivat vajaat 7 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 8 prosenttia tammi-joulukuussa edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat vajaat 6 prosenttia. Toimintakatteen 4,5 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlasketut vuosikatteet kasvoivat 78 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan aikaan verrattuna.

Vuoden 2007 aikana kuntien investointimenot kasvoivat 20 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaikki investointimenoerät kasvoivat. Eniten kasvoi maan sekä muun käyttöomaisuuden hankinta. Investointitulot puolestaan vähenivät 41 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2007 lopussa hieman suurempi kuin vuoden 2006 lopussa.

Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ei sisällä kuntien liikelaitoksia), 1.- 4. neljännes 2007

  1.-4. neljännes
2007
milj. €
1.-4. neljännes
2006
milj. €
Muutos, %
1-4/2006 -
1-4/2007
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 6 916 6 664 3,8
+Valmistus omaan käyttöön ja
   valmistevarastojen muutos
244 179 36,3
-Toimintamenot 28 405 27 173 4,5
siitä: Palkat ja palkkiot 8 763 8 385 4,5
         Palvelujen ostot 11 222 10 682 5,1
         Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 513 1 449 4,4
         Avustukset 1 885 1 850 1,9
=Toimintakate (+ tai -) -21 245 -20 329 4,5
+Verotulot 16 217 15 073 7,6
+Valtionosuudet 5 777 5 473 5,6
+Rahoitustulot 698 670 4,2
-Rahoitusmenot 347 268 29,5
=Vuosikate (+ tai -) 1 099 618 77,8
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 2 491 2 067 20,5
Investointitulot yhteensä 675 1 148 -41,2
Lainat:      
Lainakanta, 31.12. 7 634 7 613 0,3

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia helmikuussa julkaistavan kuntien tilinpäätösarviotilaston eikä kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 4. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 26.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 4. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2007/04/ktn_2007_04_2008-02-26_tie_001.html