Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 15.8.2008

Preliminär uppgift: Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 8 procent under januari - juni 2008

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunernas affärsverk) ökade under januari–juni år 2008 med 8 procent från föregående år. Den största enskilda posten för verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 7 procent. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Av verksamhetsutgifterna var utgifterna för köp av tjänster 9 procent större än året innan. Köp av material, förnödenheter och varor ökade med 8 procent och utbetalda understöd med något under 3 procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster ökade med 5 procent under januari–juni 2008 från året innan. Försäljningsinkomsterna var fortsättningsvis på föregående års nivå, medan avgiftsinkomsterna ökade med 12 procent.

Kommunernas skatteinkomster gick upp med 8 procent jämfört med året innan. Statsandelarna ökade med 13 procent. Verksamhetsbidraget minskade med 9 procent och skillnaden mellan kommunernas sammanlagda årsintäkter och -utgifter, årsbidraget, ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period år 2007.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Under årets första halvår minskade kommunernas investeringsutgifter med 12 procent från året innan. Investeringsinkomsterna minskade däremot med 6 procent.

I slutet av juni 2008 var kommunernas lånestock 7 procent större än under motsvarande period året innan.

De preliminära uppgifterna baserar sig på material som delvis ännu är oreviderat. De reviderade uppgifterna för 2:a kvartalet publiceras 28.8.2008, kl. 9.00.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning. Den beskriver utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi i hela landet kvartalsvis enligt budgetutfall, exklusive kommunernas affärsverk. Uppgifterna om de två senaste åren i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är preliminära och de kan preciseras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssumman i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas bokslutsprognoser som publiceras i februari och de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 2:a kvartalet 2008, preliminär uppgift, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 2:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2008/02/ktn_2008_02_2008-08-15_tie_001_sv.html