Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.11.2008

Kuntien toimintamenot kasvoivat 8 prosenttia tammi-syyskuussa 2008

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2008 tammi-syyskuussa 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyi reilut 8 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 8 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat myös 8 prosenttia ja maksetut avustukset 3 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 4 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 3 prosenttia ja maksutulot 10 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat vajaat 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 12 prosenttia. Toimintakatteen 9 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlaskettujen vuosituottojen ja –kulujen erotus, vuosikate, säilyi vuoden 2007 vastaavan ajan tasolla.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Vuoden 2008 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana kuntien investointimenot vähenivät 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaikki investointimenoerät kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista lukuunottamatta vähenivät. Investointitulot vähenivät 9 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2008 syyskuun lopussa 5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia helmikuussa julkaistavan kuntien tilinpäätösarviotilaston eikä kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 3. neljännes 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (234,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 3. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2008/03/ktn_2008_03_2008-11-27_tie_001_fi.html