Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 26.2.2009

Kuntien toimintamenot kasvoivat vajaat 8 prosenttia vuonna 2008

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2008 tammi - joulukuussa vajaat 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyi vajaat 9 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 8 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 7 prosenttia ja maksetut avustukset 3 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät vajaat 4 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 2 prosenttia ja maksutulot 11 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat vajaat 12 prosenttia. Toimintakatteen 9 prosentin heikkenemisestä huolimatta kuntien yhteenlaskettujen vuosituottojen ja –kulujen erotus, vuosikate, säilyi vuoden 2007 vastaavan ajan tasolla.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Vuoden 2008 aikana kuntien investointimenot kasvoivat 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaikki investointimenoerät rakentamista lukuunottamatta kasvoivat. Investointitulot kasvoivat 33 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2008 lopussa 9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia helmikuussa julkaistavan kuntien tilinpäätösarviotilaston eikä kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 4. neljännes 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (234,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2008/04/ktn_2008_04_2009-02-26_tie_001_fi.html