Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.11.2009

Kuntien vuosikate heikkeni kolmanneksen tammi- syyskuussa 2009

Kuntien vuosikate heikkeni kolmanneksen vuoden 2009 tammi - syyskuussa edellisestä vuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2009 tammi - syyskuussa 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyi 3 prosenttia. Toimintamenoista palvelujen ostot olivat vajaat 11 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähenivät 10 prosenttia ja maksetut avustukset kasvoivat 9 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 2 prosenttia tammi - syyskuussa 2009 edellisvuodesta. Myyntitulot kasvoivat 7 prosenttia ja maksutulot 2 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat prosentin edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 6 prosenttia. Toimintakate heikkeni 6 prosenttia ja kuntien yhteenlaskettujen vuosituottojen ja –kulujen erotus, vuosikate, heikkeni 34 prosenttia vuoden 2008 vastaavaan aikaan verrattuna.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Vuoden 2009 tammi—syyskuun aikana kuntien investointimenot kasvoivat 4 prosenttia edellisestä vuodesta. Investointitulot kasvoivat 10 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2009 syyskuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia helmikuussa julkaistavan kuntien tilinpäätösarviotilaston eikä kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 3. neljännes 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 3. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2009/03/ktn_2009_03_2009-11-27_tie_001_fi.html