Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 28.5.2010

Kuntien verotulot vähenivät 4 prosenttia tammi- maaliskuussa 2010

Kuntien verotulot laskivat neljä prosenttia vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Toimintakatteen heikkenemisestä ja verotulojen laskusta oli seurauksena kuntien vuosituottojen ja vuosikulujen erotuksen eli vuosikatteen pieneneminen reilulla neljänneksellä edellisvuoden vastaavasta ajasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2010 tammi-maaliskuussa vajaat 4 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot olivat edellisen vuoden tasolla. Toimintamenoista palvelujen ostot olivat vajaat 10 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat prosentin ja maksetut avustukset laskivat yli 11 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 10 prosenttia tammi - maaliskuussa 2010 edellisvuodesta. Myyntitulot kasvoivat 15 prosenttia ja maksutulot 4 prosenttia.

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kuntien valtionosuudet kasvoivat 5 prosenttia ja verotulot laskivat 4 prosenttia. Toimintakatteen 2 prosentin heikkenemisen ja verotulojen laskun vuoksi kuntien vuosikate pieneni 28 prosenttia vuoden 2009 vastaavaan aikaan verrattuna.

Vuoden 2010 tammi-maaliskuussa kuntien investointimenot vähenivät 34 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kaikki investointimenoerät vähenivät. Investointitulot vähenivät 15 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2010 maaliskuun lopussa 13 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia helmikuussa julkaistavan kuntien tilinpäätösarviotilaston eivätkä kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 1. neljännes 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/01/ktn_2010_01_2010-05-28_tie_001_fi.html