Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1.–2. neljännes 1.–2. neljännes Muutos
2010 2009 1.–2./2009 –
1.–2./2010
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 3 740 3 443 8,6
siitä: Myyntitulot 1 398 1 235 13,2
         Maksutulot 702 665 5,6
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 95 102 -6,9
-Toimintamenot 16 199 15 690 3,2
siitä:  Palkat ja palkkiot 4 722 4 727 -0,1
          Palvelujen ostot 7 104 6 488 9,5
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 742 740 0,3
          Avustukset 963 1067 -9,7
=Toimintakate (+ tai -) -12 363 -12 145 1,8
+Verotulot 9 213 9 368 -1,7
+Valtionosuudet 3 670 3 493 5,1
+Rahoitustulot 383 401 -4,5
-Rahoitusmenot 103 158 -34,8
=Vuosikate (+ tai -) 800 957 -16,4
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 751 973 -22,8
Investointitulot yhteensä 231 191 20,9
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 10 024 8 859 13,2

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 27.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/02/ktn_2010_02_2010-08-27_tau_001_fi.html