Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk)

  1:a–2:a kvartalet 1:a–2:a kvartalet Förändring
2010 2009 1.–2./2009 –
1.–2./2010
mn € mn € %
Resultaträkning:      
+ Verksamhetsinkomster 3 740 3 443 8,6
därav: Försäljningsinkomster 1 398 1 235 13,2
            Avgiftsinkomster 702 665 5,6
+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager 95 102 -6,9
- Verksamhetsutgifter 16 199 15 690 3,2
därav: Löner och arvoden 4 722 4 727 -0,1
            Köp av tjänster 7 104 6 488 9,5
            Material, förnödenheter och varor 742 740 0,3
            Understöd 963 1067 -9,7
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -12 363 -12 145 1,8
+ Skatteinkomster 9 213 9 368 -1,7
+ Statsandelar 3 670 3 493 5,1
+ Finansieringsinkomster 383 401 -4,5
- Finansieringsutgifter 103 158 -34,8
= Årsbidrag (+ eller -) 800 957 -16,4
Investeringar:      
Investeringsutgifter totalt 751 973 -22,8
Investeringsinkomster totalt 231 191 20,9
Lån:      
Lånestock, i slutet av kvartalet 10 024 8 859 13,2

Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 2:a kvartalet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 2:a kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/02/ktn_2010_02_2010-08-27_tau_001_sv.html