Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.8.2010

Kuntien toimintamenot kasvoivat 3 prosenttia tammi- kesäkuussa 2010

Kuntien toimintamenot kasvoivat 3 prosenttia tammi- kesäkuussa 2010 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verotulot laskivat vajaat 2 prosenttia. Toimintakatteen heikkenemisestä ja verotulojen laskusta oli seurauksena kuntien vuosituottojen ja vuosikulujen erotuksen eli vuosikatteen pieneneminen 16 prosentilla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2010 tammi-kesäkuussa 3 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot olivat samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Toimintamenoista palvelujen ostot olivat vajaat 10 prosenttia suuremmat. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pysyivät samalla tasolla ja maksetut avustukset laskivat 10 prosenttia. Palkkasummaan ja osittain myös palvelujen ostoihin vaikuttaa kuntien palvelurakenteen muutos. Osassa kuntia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen on siirtynyt mm. kuntayhtymiin tai kuntien tai kuntayhtymien liikelaitoksiin, joita ei tilastoida tässä tilastossa.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 9 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 13 prosenttia ja maksutulot 6 prosenttia.

Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla kuntien valtionosuudet kasvoivat 5 prosenttia ja verotulot laskivat vajaat 2 prosenttia. Toimintakatteen 2 prosentin heikkenemisen ja verotulojen laskun vuoksi kuntien vuosikate pieneni 16 prosenttia.

Vuoden 2010 tammi-kesäkuussa kuntien investointimenot vähenivät 23 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Kaikki investointimenoerät vähenivät. Investointitulot kasvoivat 21 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2010 kesäkuun lopussa 13 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia helmikuussa julkaistavan kuntien tilinpäätösarviotilaston eivätkä kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/02/ktn_2010_02_2010-08-27_tie_001_fi.html