Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 26.11.2010

Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi– syyskuussa 2010

Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi–syyskuussa 2010 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat prosentin ja valtionosuudet 7 prosenttia. Vuosikate kasvoi 14 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2010 tammi–syyskuussa 4 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 10 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat prosentin ja maksetut avustukset laskivat 10 prosenttia. Palkkasummaan ja osittain myös palvelujen ostoihin vaikuttaa kuntien palvelurakenteen muutos. Osassa kuntia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen on siirtynyt mm. kuntayhtymiin tai kuntien tai kuntayhtymien liikelaitoksiin, joita ei tilastoida tässä tilastossa.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 9 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 12 prosenttia ja maksutulot 8 prosenttia.

Vuoden 2010 tammi-syyskuussa kuntien valtionosuudet kasvoivat 7 prosenttia ja verotulot prosentin. Kuntien vuosikate kasvoi 14 prosenttia.

Kuntien investointimenot vähenivät 2 prosenttia. Investointitulot kasvoivat 134 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2010 syyskuun lopussa 10 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia helmikuussa julkaistavan kuntien tilinpäätösarviotilaston eivätkä kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 3. neljännes 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 3. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/03/ktn_2010_03_2010-11-26_tie_001_fi.html