Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.5.2011

Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi–maaliskuussa 2011

Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi–maaliskuussa 2011 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat reilut 8 prosenttia ja valtionosuudet vajaat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja –kulujen erotus, vuosikate kasvoi 54 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoivat 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 7 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 10 prosenttia ja maksetut avustukset laskivat prosentin.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 9 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 9 prosenttia ja maksutulot 6 prosenttia.

Vuoden 2011 tammi-maaliskuussa kuntien valtionosuudet kasvoivat vajaat 3 prosenttia ja verotulot reilut 8 prosenttia. Toimintakatteen 3 prosentin heikkenemisestä huolimatta vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate kasvoi 54 prosenttia.

Kuntien investointimenot samoin kuin investointitulot kasvoivat 23 prosenttia.

Kuntien lainakanta pieneni vuoden 2011 maaliskuun lopussa edellisesta neljänneksestä 5 prosenttia ja kasvoi vain prosentin vuoden takaisesta.

Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua, kun kunnat korjaavat aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Vuodesta 2011 lähtien tilasto kuvaa Manner-Suomen kuntia, eivätkä Ahvenanmaan kunnat siten ole enää mukana tilaston perusjoukossa. Vuosien 2001–2010 osalta tilasto kuvaa koko maata.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 1. neljännes 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 1. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/01/ktn_2011_01_2011-05-27_tie_001_fi.html