Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia)

  1–3. neljännes 1–3. neljännes Muutos    
2011 2010 1-3./2010-
1-3./2011
milj. € milj. € %
Tuloslaskelma:      
+Toimintatulot 5 874 5 578 5,3
siitä: Myyntitulot 2 225 2 113 5,3
         Maksutulot 1 099 1 050 4,7
+ Valmistus omaan käyttöön ja valmistevarastojen muutos 248 195 27,2
-Toimintamenot 25 435 24 342 4,5
siitä:  Palkat ja palkkiot 7 471 7 210 3,6
          Palvelujen ostot 11 105 10 598 4,8
          Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 131 1 045 8,2
          Avustukset 1 438 1 420 1,3
=Toimintakate (+ tai -) -19 313 -18 569 4,0
+Verotulot 14 666 13 843 5,9
+Valtionosuudet 5 650 5 503 2,7
+Rahoitustulot 572 559 2,3
-Rahoitusmenot 188 152 23,7
=Vuosikate (+ tai -) 1 387 1 184 17,1
Investoinnit:      
Investointimenot yhteensä 1 557 1 589 - 2,0
Investointitulot yhteensä 359 1 136 - 68,4
Lainat:      
Lainakanta, neljänneksen lopussa 9 912 9 882 0,3

Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 3. neljännes 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 25.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Kuntien talouden neljännesvuositietoja (ilman kuntien liikelaitoksia) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2011/03/ktn_2011_03_2011-11-25_tau_001_fi.html