Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 29.8.2012

Kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia tammi–kesäkuussa 2012

Kuntien toimintamenot kasvoivat 5 prosenttia tammi-kesäkuussa 2012 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate heikkeni 24 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilastosta.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 5 prosenttia. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, kasvoivat 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 6 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot pienenivät 2 prosenttia ja maksetut avustukset kasvoivat 7 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 4 prosenttia. Myyntitulot kasvoivat 15 prosenttia ja maksutulot 4 prosenttia.

Vuoden 2012 tammi-kesäkuussa kuntien valtionosuudet kasvoivat 3 prosenttia samoin kuin verotulotkin. Toimintakate heikkeni 5 prosenttia. Vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate heikkeni 24 prosenttia.

Kuntien investointimenot kasvoivat 18 prosenttia. Investointitulot kasvoivat 67 prosenttia.

Kuntien lainakanta kasvoi vuoden 2012 kesäkuun lopussa edellisesta neljänneksestä 2 prosenttia ja 5 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua, kun kunnat korjaavat aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Vuodesta 2011 lähtien tilasto kuvaa Manner-Suomen kuntia, eivätkä Ahvenanmaan kunnat siten ole enää mukana tilaston perusjoukossa. Vuosien 2001-2010 osalta tilasto kuvaa koko maata.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2012/02/ktn_2012_02_2012-08-29_tie_001_fi.html