Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Beskrivning

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi, exklusive de kommunala affärsverken, i hela landet enligt budgetens utfall. Statistikuppgifterna används för den kvartalsvisa uppföljningen av den kommunala ekonomin, som utgångsdata för kvartalsuppföljningen av nationalräkenskaperna, som utgångsdata för den kvartalsvisa inkomst- och utgiftsstatistiken över offentliga samfund inom EU och som utgångsdata för de kvartalsvisa finansieringsräkenskaperna över offentliga samfund inom EU.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/meta_sv.html