Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Volyymilaskenta uudistui

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Myös neljännesvuositilinpidon menetelmät uudistetaan vastaavasti. Uudistetut aikasarjat 1975-2004 julkaistiin maaliskuun lopussa. Vuotta 2005 koskevat tiedot ja vuoden 2006 ensimmäinen neljännes julkaistaan 9.6.2006.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidetään ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä. Neljännesvuositilinpidon menetelmämuutoksen takia kokonaistuotannon kuukausikuvaajaan perustuvaa neljännesvuositilinpidon pikaennakkoa ei enää julkaista nykyisen sisältöisenä toukokuun jälkeen.


Päivitetty 11.5.2006

Viittausohje:

Tilasto: Kokonaistuotannon neljännespikaennakko [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktne/ktne_2006-05-11_uut_001.html