Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Syftet med snabbestimatet är att ge en första förhandsbild av utvecklingen av den inhemska produktionen under kvartalet. Snabbestimatet stöder EU-/Euroområdets kvartalsvisa snabbestimat av bruttonationalprodukten (Flash estimate of GDP) och gör det samtidigt möjligt att följa utvecklingen av den finska ekonomin i förhållande till motsvarande konjunkturuppgifter för EU-området/Euroområdet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kvartalssnabbestimat över totalproduktionen [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktne/meta_sv.html