Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, februari

Publicerad: 15.4.2008

Lönesumman ökade med 8,7 procent under december-februari

Under december-februari var hela ekonomins lönesumma 8,7 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten blev snabbare från december-februari ifjol, då förändringen av lönesumman var 5,2 procent från året innan.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom byggverksamheten, där lönesumman under december-februari var 11,1 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade nästan lika kraftigt inom hälsovårds- och socialtjänster (privata) (10,5 %) samt inom finansiell verksamhet (10,3 %). Utvecklingen av lönesumman var gynnsam också inom andra näringsgrenar. Ökningen av lönesumman var mest moderat inom den privata sektor som tillhandahåller utbildningstjänster, där ökningen uppgick till 6,2 procent från motsvarande tidpunkt året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 12/2007-2/2008 och 12/2006-2/2007, %

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. februari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2008/02/ktps_2008_02_2008-04-15_tie_001_sv.html