Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, februari

Publicerad: 17.7.2008

Lönesumman ökade med 8,9 procent under mars-maj

Under mars-maj var hela ekonomins lönesumma 8,9 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten blev snabbare jämfört med mars-maj ifjol, då lönesumman ökade med 6,3 procent från året innan.

Lönesumman ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Snabbast var ökningen inom finansiell verksamhet, där lönesumman under mars-maj var 15,2 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman ökade kraftigt också inom byggverksamhet (15 %), privata hälsovårds- och socialtjänster (12,4 %) och övriga tjänster (11,2 %). Utvecklingen av lönesumman var gynnsam också inom andra näringsgrenar. Ökningen av lönesumman var mest moderat inom den privata sektor som tillhandahåller utbildningstjänster, där ökningen uppgick till 5,7 procent från motsvarande tidpunkt året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 3/2008-5/2008 och 3/2007-5/2007, %

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2008/05/ktps_2008_05_2008-07-17_tie_001_sv.html