Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, maj

Lönesummaindex 2010, april

2010
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer