Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 5,8 prosenttia toisella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu on kiihtynyt, sillä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma oli 4,9 prosentin kasvussa. Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa kaikilla päätoimialoilla. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli rakennusalalla, jossa palkkasumma kohosi 8,6 prosenttia vuoden takaisesta. Maltillisinta palkkasumman kasvu oli rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, jossa kasvua edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 3,3 prosenttia.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin III/2010-II/2011, % (TOL 2008)

  III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011
Koko talous (A-X) 2,8 3,7 4,9 5,8
Teollisuus (BCDE) 1,3 3,0 5,3 4,7
Rakentaminen (F) 3,9 6,5 8,0 8,6
Kauppa (G) 1,9 4,1 6,2 6,6
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2,6 4,3 6,1 7,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,1 4,0 6,0 3,3
Julkinen sektori (OPQ) 3,5 2,6 1,9 3,8
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 4,1 3,6 3,7 4,2
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 5,8 4,2 5,5 7,1

Rakennusala vauhditti palkkasumman kasvua

Koko talouden palkkasumma oli laskussa vielä vuoden 2010 alussa, mutta kääntyi kasvuun vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Palkkasumma kääntyi kasvuun tuolloin kaupan ja muiden palveluiden toimialoilla sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä päätoimialoista viimeisinä myös teollisuuden ja rakentamisen palkkasummat kääntyivät kasvuun. Palkkasumman kasvuvauhti on sittemmin kiihtynyt jokaisella neljänneksellä rakennusalan ja etenkin talonrakentamisen toimiessa kasvun vauhdittajana. Myös yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden, kaupan ja muiden palveluiden toimialoilla palkkasumma kasvoi selvästi koko talouden keskiarvoa nopeammin. Julkisella sektorilla palkkasumman kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa lähes neljään prosenttiin kasvun ollessa tammi-maaliskuussa vielä alle kaksi prosenttia.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2011 ja II/2010, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2011 ja II/2010, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 4,7 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu on hieman hidastunut ensimmäisen neljänneksen 5,3 prosentista. Teollisuuden palkkasumma on kasvanut nyt neljänä peräkkäisenä neljänneksenä, ja lähes kaikki teollisuuden alatoimialat ovat päässeet kasvu-uralle. Nopeimmin palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa metallimalmien louhinnassa (+31,4 %) sekä kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+22,0 %). Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut (-1,2 %) sekä muiden kulkuneuvojen valmistus (-8,2 %) olivat ainoat teollisuuden toimialat, joissa palkkasumma pieneni vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Palkkasumman kasvu oli kahden edellisen neljänneksen tapaan suurinta rakennusalalla, jossa maksettiin huhti-kesäkuussa 8,6 prosenttia enemmän palkkoja kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Teollisuuden tapaan myös rakennusalan palkkasumma kääntyi kasvuun vuoden 2010 kesällä, jonka jälkeen toimialan palkkasumma on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla. Rakennusalalla kasvun moottorina toimi jälleen talonrakentaminen, jossa palkkasumma kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 12,2 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 6,6 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä, edellisen vuosineljänneksen kasvun ollessa 6,2 prosenttia. Vielä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kaupan alan palkkasumma oli 1,4 prosentin laskussa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, mutta sen jälkeen palkkasumma on kasvanut jokaisella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa kaikilla tarkastelluilla kaupan toimialoilla, kasvun ollessa nopeinta autokaupassa (+9,3 %). Tukkukaupassa palkkasumma kasvoi 6,9 prosenttia ja vähittäiskaupassa 5,5 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 7,1 prosenttia. Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa kaikilla palvelutoimialoilla. Kasvu oli edellisen neljänneksen tapaan voimakkainta työllistämistoiminnassa (+26,6 %). Hitainta palkkasumman kasvu oli vesiliikenteessä, jossa nousua edellisvuoden vertailuajankohtaan nähden oli vajaa prosentti.

Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden toimialalla palkkasumman kasvu kiihtyi vuoden toisella neljänneksellä 7,1 prosenttiin. Myös yksityisten koulutuspalveluita tarjoavien yritysten maksama palkkasumma kasvoi ensimmäistä neljännestä nopeammin päätyen 4,2 prosenttia vuoden takaista korkeammalle tasolle. Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 3,8 prosenttia vuoden takaisesta. Päätoimialoista hitaimmin palkkasumma kasvoi rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, jossa kasvua oli 3,3 prosenttia.

Palkkasumman kasvu voimistui työllisten määrän kasvaessa

Palkkasumman kasvu kiihtyi vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Kasvua tuki osaltaan työllisyystilanteen kohentuminen. Työllisten määrä kääntyi kasvuun viime vuoden heinä-syyskuun aikana, ollen laskussa yhtäjaksoisesti tätä ennen vuoden 2009 alusta. Työllisyyden parantuminen on jatkunut nyt neljän viimeisimmän neljänneksen ajan. Työllisten määrä kasvoi huhti-toukokuussa 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Myös pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Kahden edeltäneen vuoden kaltaista ansiotason nousua ei kuitenkaan nähty enää vuonna 2010. Ansiotason nousuvauhti on tasaisesti hiipunut viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä palkansaajien ansiot kasvoivat 2,2 prosenttia ja vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 2,1 prosenttia vuoden takaiseen vertailuajankohtaan verrattuna.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa palkkasumman neljännesvuosikasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3-6 prosentin tuntumassa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2-4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Työllisyyden kasvu vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset. Vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa kehitys muuttui nopeasti työllisten määrän kääntyessä laskuun. Työllisten määrän väheneminen ja samanaikainen ansiotason kasvun hidastuminen johtivat palkkasumman pienenemiseen vuonna 2009.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2011, Palkkasumma kasvoi 5,8 prosenttia toisella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/06/ktps_2011_06_2011-08-12_kat_001_fi.html