Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä 5,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa kaikilla päätoimialoilla. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli rakennusalalla, jossa palkkasumma kohosi 10,6 prosenttia vuoden takaisesta. Maltillisinta palkkasumman kasvu oli rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, jossa kasvua edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä oli 3,7 prosenttia.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin IV/2010-III/2011, % (TOL 2008)

  IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011
Koko talous (A-X) 3,7 4,8 5,3 5,7
Teollisuus (BCDE) 3,0 5,4 4,5 4,2
Rakentaminen (F) 6,6 8,0 7,8 10,6
Kauppa (G) 4,1 6,0 6,1 6,0
Muut palvelut (HIJLMNRS) 4,2 6,0 6,5 6,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 4,0 6,0 3,1 3,7
Julkinen sektori (OPQ) 2,6 1,9 3,8 3,9
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 3,7 3,8 4,0 3,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 4,3 5,8 6,9 7,3

Rakennusala palkkasumman kasvun vauhdittajana

Koko talouden palkkasumma oli laskussa vielä vuoden 2010 alussa, mutta kääntyi kasvuun vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Palkkasumma kääntyi kasvuun tuolloin kaupan ja muiden palveluiden toimialoilla sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä päätoimialoista viimeisinä myös teollisuuden ja rakentamisen palkkasummat kääntyivät kasvuun. Palkkasumman kasvuvauhti on sittemmin kiihtynyt jokaisella neljänneksellä rakennusalan ja etenkin talonrakentamisen toimiessa kasvun vauhdittajana. Viimeksi kuluneen vuoden aikana myös yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden, kaupan ja muiden palveluiden toimialoilla palkkasumma on kasvanut koko talouden keskiarvoa nopeammin.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2011 ja III/2010, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2011 ja III/2010, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 4,2 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu on hieman hidastunut kahden edellisen neljänneksen luvuista. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumman kasvu oli heinä-syyskuussa nopeinta kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+38,4 %) sekä metallimalmien louhinnassa (+37,1 %). Joillakin teollisuuden alatoimialoilla palkkasumma oli kuitenkin laskussa edellisvuoteen verrattuna. Suurimman palkkasumman laskun kokeneet toimialat olivat veden otto, puhdistus ja jakelu (-4,8 %) sekä juomien valmistus (-3,7 %)

Palkkasumman kasvu oli kolmen edellisen neljänneksen tapaan suurinta rakennusalalla, jossa maksettiin heinä-syyskuussa 10,6 prosenttia enemmän palkkoja kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rakennusalan palkkasumman kasvu alkoi vuoden 2010 kesällä, jonka jälkeen toimialan palkkasumma on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla. Rakennusalalla kasvun moottorina toimi tuoreimmalla neljänneksellä jälleen talonrakentaminen, jossa palkkasumma kasvoi 14,8 prosenttia. Osan rakennusalan palkkasumman voimakkaasta kasvusta heinä-syyskuussa selittää se, että ajanjaksolle osui yksi perjantai enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalle jaksolle. Rakennusalalla palkat maksetaan perinteisesti joka toinen perjantai.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 6,0 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Toimialan palkkasumman kasvuvauhti on ollut samaa luokkaa koko kuluvan vuoden. Kaupan kaksinumerotason alatoimialoista palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa eniten autokaupassa (+8,6 %). Tukkukaupassa palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia ja vähittäiskaupassa 5,5 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 6,7 prosenttia. Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa kaikilla palvelutoimialoilla lukuunottamatta televiestinnän toimialaa, jossa palkkasumma pieneni 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Voimakkainta palkkasumman kasvu sen sijaan oli työllistämistoiminnassa (+20,9 %), jossa kasvuprosentit ovat pysytelleet yli kahdessakymmenessä jo neljän neljänneksen ajan.

Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden toimialalla palkkasumman kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä 7,3 prosenttiin. Päätoimialoista hitaimmin palkkasumma kasvoi rahoitus- ja vakuutustoiminnassa (+3,7 %), yksityisen koulutuksen toimialalla (+3,8 %) sekä julkisella sektorilla (+3,9 %).

Palkkasumman kasvu voimistui työllisten määrän kasvaessa

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana. Kasvua on tukenut osaltaan työllisyystilanteen kohentuminen. Työllisten määrä kääntyi kasvuun viime vuoden heinä-syyskuun aikana, ollen laskussa yhtäjaksoisesti tätä ennen vuoden 2009 alusta. Työllisyyden parantuminen on jatkunut nyt viiden viimeisimmän neljänneksen ajan. Työllisten määrä kasvoi heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Myös pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut vuoden 2008 kolmannen neljänneksen yli kuuden prosentin lukemista. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ansiotaso oli noin kahden prosentin kasvussa edellisvuodesta, mutta toisella ja kolmannella neljänneksellä ansiotason nousu kiihtyi kolmen prosentin tuntumaan.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa palkkasumman neljännesvuosikasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3-6 prosentin tuntumassa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2-4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Työllisyyden kasvu vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset. Vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa kehitys muuttui nopeasti työllisten määrän kääntyessä laskuun. Työllisten määrän väheneminen ja samanaikainen ansiotason kasvun hidastuminen johtivat palkkasumman pienenemiseen vuonna 2009.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2011, Palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/09/ktps_2011_09_2011-11-11_kat_001_fi.html