Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2011 04-06/2011 07-09/2011 10-12/2011 01-12/2011 12/2011
Hela ekonomin (A-X) 4,9 5,3 5,2 3,8 4,8 3,8
Industri (BCDE) 5,8 4,8 4,3 2,2 4,2 3,5
Byggverksamhet (F) 8,0 7,7 9,4 5,7 7,7 7,5
Handel (G) 6,0 5,9 5,5 4,5 5,5 4,0
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 5,9 6,4 5,9 4,5 5,7 3,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 5,9 2,9 3,4 3,7 3,9 4,8
Offentlig sektor (OPQ) 1,9 3,8 3,9 2,6 3,1 1,8
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 3,9 4,1 3,7 1,8 3,4 1,2
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 5,8 6,8 6,6 7,1 6,6 6,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 09 1734 3682, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. december 2011, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2011/12/ktps_2011_12_2012-02-13_tau_001_sv.html