Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, april

Publicerad: 11.6.2014

Lönesumman ökade med 0,1 procent under februari-april jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under februari-april 0,1 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i april ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,1 procent från året innan. Under februari-april för ett år sedan ökade lönesumman med 0,8 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 02-04/2014 och 02-04/2013, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 02-04/2014 och 02-04/2013, % (TOL 2008)

Under februari-april ökade lönesumman inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av industrin, där lönesumman minskade med 2,7 procent från året innan. Snabbast var ökningen av lönesumman inom privata hälsovårds- och socialtjänster (3,1 %) och handel (1,6 %).

Lönesumman ökade med 0,1 procent inom den privata sektorn under februari-april jämfört med året innan

Under februari-april var summan av lönerna som betalats inom den privata sektorn 0,1 procent större än under motsvarande period året innan. Lönesumman inom den offentliga sektorn minskade under den senaste tremånadersperioden med 0,5 procent från året innan. Enbart i april ökade lönesumman inom den privata sektorn med 2,1 och minskade inom den offentliga sektorn med en procent från året innan. Under februari–april för ett år sedan ökade lönesumman inom den offentliga sektorn med 1,2 procent och inom den privata sektorn med 0,7 procent från året innan.

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 02-04/2014 och 02-04/2013, % (TOL 2008 och S 2012)

Förändring av lönesumman på årsnivå inom hela ekonomin samt inom den privata och offentliga sektorn under perioden 02-04/2014 och 02-04/2013, % (TOL 2008 och S 2012)
Lönesumman är summan av bruttolöner som betalats till arbetstagarna utan optioner. På lönesumman inverkar förändringar i sysselsättningen och i löntagarnas inkomstnivå.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (258,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/04/ktps_2014_04_2014-06-11_tie_001_sv.html