Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2022, tammikuu

Palkkasumma kasvoi prosentin toisella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä prosentin vuoden takaista suurempi. Huhti-kesäkuussa palkkasumman kasvu jäi edellisvuodesta alle kahteen prosenttiin kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta yksityisiä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita sekä rakentamista. Heikoimmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä kehittyi teollisuusyritysten palkkasumma, jossa pitkittynyt lasku jatkui tuoreella neljänneksellä.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2014 ja II/2013, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2014 ja II/2013, % (TOL 2008)
Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2014 toisella neljänneksellä 0,1 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma laski kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (-16,6 %) sekä metallimalmien louhinnassa (-10,8 %). Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten viemäri- ja jätevesihuollossa (4,6 %) sekä maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalveluissa (8,5 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi vuoden 2014 toisella neljänneksellä 2,9 prosenttia vuoden takaisesta. Erikoistuneen rakennustoiminnan palkkasumma kasvoi tuoreella neljänneksellä 4,0 ja talonrakentamisen 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma laski puolestaan 1,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 1,8 prosenttia vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä. Eniten kaupan alatoimialoista kasvoi vähittäiskaupan sekä autokaupan palkkasumma (2,3 % ja 1,9 %). Tukkukaupan palkkasummien kasvu jäi tuoreella neljänneksellä 1,2 prosenttiin vuoden takaisesta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 1,8 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma kasvoi elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantamisessa (9,2 %) sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palveluissa ja liikejohdon konsultoinnissa (6,8 %). Heikointa kehitys oli vesiliikenteen (-4,4 %) ja televiestinnän (-4,2 %) toimialoilla.

Palkkasumma kasvoi toisella neljänneksellä yksityisellä sektorilla 1,5 prosenttia ja laski julkisen sektorilla 0,6 prosenttia edellisvuodesta. Yksityisten koulutuspalveluiden palkkasumma pysyi edellisvuoden tasolla ja rahoitus- ja vakuutustoiminnassa palkkasumma kasvoi hieman (0,1 %).

Palkkasummien kasvu hidasta — työllisten määrä laskussa

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu oli hidasta vuoden 2013 kaikilla neljänneksillä. Kehitys on jatkunut hitaana vuoden 2014 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä kasvun jäädessä prosenttiin edellisvuodesta uusimmalla neljänneksellä. Palkkasummien kasvua on hidastanut pitkään jatkunut lasku työllisten määrässä. Työllisten määrä laski vuoden 2013 kaikilla vuosineljänneksillä ja lasku on jatkunut vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä työllisten määrä laski 0,6 prosenttia.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Vuoden 2013 kolmen viimeisimmän neljänneksen aikana ansiotason vuotuinen kasvu pysytteli kahden prosentin tuntumassa. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä ansiotaso kasvoi 1,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2014, Palkkasumma kasvoi prosentin toisella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/06/ktps_2014_06_2014-08-11_kat_001_fi.html