Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2022, tammikuu

Palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 1,1 vuoden takaista suurempi. Heinä-syyskuussa palkkasumman kasvu jäi edellisvuodesta alle kahteen prosenttiin kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta yksityisiä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita. Heikoimmin kolmannella vuosineljänneksellä kehittyi teollisuusyritysten palkkasumma, jossa pitkittynyt lasku jatkui tuoreella neljänneksellä.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2014 ja III/2013, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2014 ja III/2013, % (TOL 2008)
Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma laski voimakkaimmin muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (-10,9 %), metallimalmien louhinnassa (-7,5 %) ja paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa (–7,4 %). Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (8,7 %), viemäri- ja jätevesihuollossa (5,9 %) sekä maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut toimialalla (5,8 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi tuoreella kolmen kuukauden jaksolla 1,9 prosenttia vuoden takaisesta. Erikoistuneen rakennustoiminnan palkkasumma lisääntyi tuoreella neljänneksellä 3,6 ja talonrakentamisen 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma laski puolestaan 2,0 prosenttia vuodentakaisesta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 0,5 prosenttia vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä. Eniten kaupan alatoimialoista kasvoi autokaupan palkkasumma (1,3 %). Tukkukaupan ja vähittäiskaupan palkkasumman nousu jäi tuoreella neljänneksellä alle prosentin (0,3 % ja 0,4 %).

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 1,9 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma kasvoi elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto (11,8 %) sekä muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle toimialalla (7,7 %). Heikointa kehitys oli televiestinnässä (-5,5 %) ja matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta sekä varauspalveluissa (-5,0 %).

Palkkasumma kasvoi kolmannella neljänneksellä yksityisellä sektorilla prosentin ja julkisen sektorilla 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Yksityisissä koulutuspalveluissa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa palkkasumma laski hieman (-0,1 % ja -0,2 %).

Palkkasummien kasvu hidasta — työllisten määrä edelleen laskussa

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu oli hidasta vuoden 2013 kaikilla neljänneksillä ja palkkasummien kasvu jäi alle prosentin vuoden 2014 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Tuoreella neljänneksellä kasvua kertyi 1.1 prosenttia edellisvuodesta. Palkkasummien kasvua on hidastanut pitkään jatkunut lasku työllisten määrässä. Työllisten määrä kääntyi laskuun vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja tuoreella neljänneksellä työllisten määrä laski 0,1 prosenttia.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on toisaalta ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Vuoden 2013 kolmen viimeisimmän neljänneksen aikana ansiotason vuotuinen kasvu pysytteli kahden prosentin tuntumassa. Myös ansiotason kasvu on hidastunut vuonna 2014 jääden alle kahden prosentin kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä ansiotaso kasvoi 1,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2014, Palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/09/ktps_2014_09_2014-11-11_kat_001_fi.html