Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.3.2015

Lönesumman ökade med 0,6 under november-januari jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under november-januari 0,6 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i januari ökade lönesumman för hela ekonomin med 0,9 från året innan. Under november-januari för ett år sedan ökade lönesumman med 1,4 procent.

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 11/2014-01/2015 och 11/2013-01/2014, % (TOL 2008)

Förändring av lönesumman på årsnivå under perioden 11/2014-01/2015 och 11/2013-01/2014, % (TOL 2008)

Nytt säsongrensningsprogram införs

Inom lönesummaindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensingsmetoden. Inte heller påverkar den tolkningen och användningen av tidsserier. Mera om införandet av programmet finns i punkten Ändringar i denna statistik .


Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/01/ktps_2015_01_2015-03-13_tie_001_sv.html