Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, september

Lönesummaindex 2015, februari

2015
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik