Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2014 12/14-02/15 03-05/2015 06-08/2015 01-08/2015 08/2015
A-X Hela ekonomin 0,8 0,7 1,7 0,9 1,0 -0,5
B-E Total industri 0,1 -0,3 2,2 -0,5 0,4 -3,1
F Byggverksamhet 0,3 1,7 2,8 4,0 2,9 -2,4
G Handel 0,4 0,0 0,3 0,7 0,3 0,7
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,5 1,9 2,5 2,7 2,3 1,4
K Finans- och försäkringsverksamhet 0,3 0,6 2,1 1,9 1,6 1,8
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,4 0,1 -0,6 -0,7 -0,5 -1,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 2,7 3,1 3,1 2,6 2,8 1,8
OPQ Offentlig sektor 0,4 -0,2 0,5 -0,8 -0,3 -1,4
Privat sektor 1,1 1,3 2,4 1,9 1,8 -0,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 2738, Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2015, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2015/08/ktps_2015_08_2015-10-12_tau_001_sv.html