Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-07-11)
A-X Hela ekonomin 12/2015 2,5 2,0 -0,5
01/2016 0,3 -0,6 -0,9
02/2016 2,7 1,8 -0,9
03/2016 2,6 1,9 -0,7
04/2016 2,5 2,0 -0,5
B-E Total industri 12/2015 1,5 1,5 0,0
01/2016 -1,8 -2,4 -0,6
02/2016 0,1 -0,4 -0,5
03/2016 -1,4 -2,2 -0,8
04/2016 -1,8 -1,5 0,3
F Byggverksamhet 12/2015 9,6 9,0 -0,6
01/2016 1,7 -0,5 -2,2
02/2016 6,9 4,7 -2,2
03/2016 10,1 7,6 -2,5
04/2016 9,9 8,7 -1,2
G Handel 12/2015 0,3 0,0 -0,3
01/2016 0,1 -0,8 -0,9
02/2016 2,6 1,5 -1,1
03/2016 3,0 2,5 -0,5
04/2016 3,5 3,1 -0,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 12/2015 3,8 3,2 -0,6
01/2016 2,2 0,9 -1,3
02/2016 4,1 3,0 -1,1
03/2016 5,1 4,0 -1,1
04/2016 4,6 3,4 -1,2
K Finans- och försäkringsverksamhet 12/2015 2,5 2,6 0,1
01/2016 2,1 1,4 -0,7
02/2016 2,3 1,8 -0,5
03/2016 4,5 4,0 -0,5
04/2016 4,0 3,7 -0,3
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 12/2015 -0,7 -1,2 -0,5
01/2016 -0,2 -1,1 -0,9
02/2016 -1,5 -2,5 -1,0
03/2016 0,1 -1,2 -1,3
04/2016 -0,7 -1,2 -0,5
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 12/2015 4,1 3,8 -0,3
01/2016 5,2 4,5 -0,7
02/2016 8,0 6,7 -1,3
03/2016 9,7 9,9 0,2
04/2016 8,6 7,6 -1,0
OPQ Offentlig sektor 12/2015 -0,1 -0,4 -0,3
01/2016 -1,5 -1,8 -0,3
02/2016 1,2 1,2 0,0
03/2016 -0,3 -0,3 0,0
04/2016 0,2 0,2 0,0
Privat sektor 12/2015 3,6 3,3 -0,3
01/2016 1,2 0,1 -1,1
02/2016 3,6 2,4 -1,2
03/2016 3,6 2,7 -0,9
04/2016 3,6 3,0 -0,6
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2012 0,0 0,0
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
Industri (BCDE) 2012 0,0 0,0
2013 -0,3 0,3
2014 -0,2 0,4
Byggverksamhet (F) 2012 0,0 0,0
2013 -1,9 1,9
2014 -2,0 2,0
Handel (G) 2012 0,0 0,0
2013 -0,7 0,8
2014 -0,7 0,7
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2012 0,0 0,0
2013 -0,8 0,9
2014 -0,8 0,8
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2012 0,0 0,0
2013 -0,8 0,9
2014 -0,3 0,8
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2012 0,0 0,0
2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,5
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2012 0,0 0,0
2013 -1,1 1,1
2014 -0,6 0,6
Offentlig sektor (OPQ) 2012 0,0 0,0
2013 -0,2 0,3
2014 0,0 0,1
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. maj 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/05/ktps_2016_05_2016-07-11_rev_001_sv.html