Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-05-14)
A-X Hela ekonomin 10/2019 3,5 3,8 0,3
11/2019 2,3 2,3 0,0
12/2019 0,4 0,8 0,4
01/2020 4,6 4,4 -0,2
02/2020 2,6 2,9 0,3
B-E Total industri 10/2019 3,8 4,0 0,2
11/2019 1,7 1,6 -0,1
12/2019 -0,9 -0,8 0,1
01/2020 5,4 5,5 0,1
02/2020 -1,0 -0,8 0,2
F Byggverksamhet 10/2019 2,2 2,5 0,3
11/2019 -0,3 0,0 0,3
12/2019 -3,0 -2,5 0,5
01/2020 12,8 12,0 -0,8
02/2020 4,2 3,6 -0,6
G Handel 10/2019 2,7 2,7 0,0
11/2019 2,6 2,1 -0,5
12/2019 0,6 0,7 0,1
01/2020 4,1 3,9 -0,2
02/2020 3,4 3,6 0,2
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 10/2019 4,2 4,6 0,4
11/2019 3,0 3,3 0,3
12/2019 1,1 1,7 0,6
01/2020 7,2 7,0 -0,2
02/2020 3,2 3,8 0,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 10/2019 1,8 1,5 -0,3
11/2019 3,0 2,4 -0,6
12/2019 0,1 0,3 0,2
01/2020 2,7 2,8 0,1
02/2020 1,7 1,8 0,1
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 10/2019 -0,3 -0,3 0,0
11/2019 1,9 2,3 0,4
12/2019 0,6 1,4 0,8
01/2020 5,7 4,8 -0,9
02/2020 3,7 4,4 0,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 10/2019 7,2 8,4 1,2
11/2019 6,4 6,6 0,2
12/2019 5,7 7,0 1,3
01/2020 8,1 8,4 0,3
02/2020 9,8 10,1 0,3
OPQ Offentlig sektor 10/2019 2,8 3,3 0,5
11/2019 1,8 1,9 0,1
12/2019 1,0 1,1 0,1
01/2020 -1,7 -2,0 -0,3
02/2020 2,5 2,9 0,4
Privat sektor 10/2019 4,3 4,6 0,3
11/2019 2,7 2,7 0,0
12/2019 0,3 0,8 0,5
01/2020 7,4 7,3 -0,1
02/2020 2,8 3,1 0,3
1) 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av lönesumman inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Hela ekonomin (A-X) 2016 -0,5 0,7
2017 0,2 0,3
2018 0,1 0,2
Industri (BCDE) 2016 -0,2 0,3
2017 0,1 0,1
2018 -0,1 0,1
Byggverksamhet (F) 2016 -1,2 1,6
2017 0,3 0,5
2018 0,1 0,4
Handel (G) 2016 -0,7 0,9
2017 -0,7 0,7
2018 -0,2 0,3
Övriga tjänster (HIJLMNRS) 2016 -0,8 1,1
2017 0,2 0,3
2018 -0,1 0,5
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 2016 -0,5 0,7
2017 -0,2 0,4
2018 -0,2 0,6
Utbildning (P) exkl. den offentliga sektorn 2016 -0,1 0,5
2017 1,5 1,5
2018 0,6 0,7
Hälsovårds- och socialtjänster (Q) exkl. den offentliga sektorn 2016 -0,9 1,2
2017 0,0 0,4
2018 1,2 1,3
Offentlig sektor (OPQ) 2016 -0,2 0,3
2017 0,0 0,3
2018 0,3 0,3
Privat sektor 2017 0,1 0,3
2018 0,1 0,2
1) Genomsnittet för år 2016 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2017 och 2018 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för år 2016 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2017 och 2018 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. mars 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/03/ktps_2020_03_2020-05-14_rev_001_sv.html