Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2020 05-07/2020 08-10/2020 11/2020-01/2021 01/2021
A-X Hela ekonomin 0,9 -3,0 -0,4 -0,9 -2,2
B-E Total industri -0,9 -3,5 -1,7 -0,8 -3,0
F Byggverksamhet 2,3 -0,1 -0,8 -2,5 -5,7
G Handel 0,5 -5,0 0,6 0,1 0,0
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 0,5 -8,4 -2,5 -4,2 -5,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 4,5 1,1 0,8 1,7 2,9
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 0,4 -5,3 1,7 1,2 1,9
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 5,6 -2,4 4,7 6,2 4,4
OPQ Offentlig sektor 1,0 3,1 1,7 1,8 -0,4
Privat sektor 1,0 -5,0 -1,0 -1,6 -3,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. januari 2021, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2021/01/ktps_2021_01_2021-03-12_tau_001_sv.html