Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasummakuvaajien lähdeaineisto muuttuu vuonna 2019

1.1.2019 alkaen kaikki palkkasummakuvaajien käyttämät palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan Tulorekisteriin. Näin ollen maaliskuussa 2019 julkaistavat tiedot koskien tammikuun 2019 palkkasummakuvaajaa tulevat muutoksesta johtuen eri aineistosta kuin aikaisemmin. Aiemmin tiedot tulivat Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta.

Lähdeaineiston muuttuessa poistuu samalla myös erikseen ilmoitettu erä ulkomaisten työntekijöiden lähdeverojen alaisista palkoista. Tästä johtuen tietoa ei saada eikä sitä näin ollen voida vähentää palkkasummasta. Lähdeveron alaisten palkkojen osuus valtaosalla toimialoista on pieni, mutta joillain toimialoilla ulkomaisille työntekijöille maksetuilla palkoilla saattaa olla suurempikin vaikutus. Koska indeksinlaskenta perustuu muutoslaskentaan, on lähdeaineiston muutos huomioitu niin ettei muutoksen vaikutus aiheuta palkkasummakuvaajaan aikasarjakatkoksia. Toisin sanoen indeksisarjat ovat ajassa vertailukelpoisia eikä muutoksella ole vaikutusta niiden kertomaan suhdannekuvaan.


Päivitetty 11.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2019-01-11_uut_002.html