Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Lönesummaindexens källmaterial ändras år 2019

Fr.o.m. 1.1.2019 anmäls alla löne- och förvärvsinkomster som lönesummaindexet använder till inkomstregistret. Det innebär att de uppgifter som publiceras i mars 2019 gällande lönesummaindexet för januari 2019 härstammar från ett annat material än tidigare på grund av ändringen. Tidigare erhölls uppgifterna ur Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ.

När källmaterialet ändras utgår samtidigt posten med utländska arbetstagares källskattepliktiga löner som anmäldes separat. Av denna orsak erhålls uppgiften inte och kan därför inte dras av från lönesumman. De källskattepliktiga lönernas andel är liten inom merparten av näringsgrenarna, men inom vissa näringsgrenar kan löner som betalats till utländska arbetstagare ha en större inverkan. Eftersom indexberäkningen baserar sig på ändringsberäkning, har ändringen av källmaterial beaktats så att inverkan av ändringen inte orsakar avbrott i lönesummaindexets tidsserier. Med andra ord är indexserierna jämförbara över tid och ändringen påverkar inte konjunkturbilden.


Senast uppdaterad 11.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2019-01-11_uut_002_sv.html