Framställningen av statistik över lönesummaindexen avbryts tills vidare

Statistikcentralen avbryter tills vidare framställningen av uppgifterna för lönesummaindexen p.g.a. bristfälligheter i materialet. Fr.o.m. år 2019 används uppgifter som anmälts till inkomstregistret som material för lönesummaindexen. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret.

Uppgifterna för statistiken kompletteras under flera månaders tid. Statistiken börjar produceras igen när kvaliteten på uppgifterna kan säkerställas.

Förfrågningar: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Senast uppdaterad 1.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2019-04-02_uut_001_sv.html