Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.6.2006

Varutransporter med lastbil år 2005

År 2005 uppgick varutransporterna med lastbil inom inrikes vägtrafik till totalt 392 miljoner ton, vilket var på samma nivå som året förut. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer var 27 813 miljoner tonkilometer. Transportarbetet ökade med 2 procent från året innan. Trafikarbetet (lastbilarnas sammanlagda körsträcka) ökade med 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik.

År 2005 var volymen av transporter av jordmaterial 166 miljoner ton. Transport av andra varor uppgick totalt till 227 miljoner ton. Transport av jordmaterial minskade med en procent, medan transport av andra varor ökade med en procent från året innan.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal 2004-2005, miljoner ton

År Kvartal Icke yrkesmässig Yrkesmässig Totalt Exkl. jordmaterial
2004 I 23,1 69,5 92,6 62,5
II 23,4 74,7 98,1 54,7
III 19,5 77,8 97,3 51,0
IV 24,2 80,0 104,2 56,6
Totalt 90,2 302,1 392,3 224,9
2005 I 27,4 68,3 95,7 63,1
II 22,1 66,3 88,4 55,9
III 14,0 79,5 93,5 46,3
IV 22,0 92,7 114,6 61,4
Totalt 85,4 306,9 392,3 226,7

Källa: Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 2.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2005/kttav_2005_2006-06-02_tie_001_sv.html