Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Godsmängd, miljon ton

År Kvartal Icke yrkes-
mässig
Yrkes-
mässig
Totalt Exkl.
jordämnen
2000 I 22,4 66,5 88,9 58,2
II 26,8 76,0 102,8 64,2
III 35,0 74,5 109,5 47,4
IV 33,6 80,7 114,4 60,7
2001 I 27,0 74,4 101,4 62,4
II 15,4 67,0 82,4 47,4
III 20,7 70,2 90,8 52,5
IV 19,4 78,8 98,2 52,2
2002 I 25,5 69,4 94,9 60,4
II 19,5 75,9 95,4 57,5
III 31,2 87,9 119,1 52,3
IV 25,4 79,3 104,7 59,6
2003 I 18,0 63,4 81,4 55,0
II 31,3 68,6 99,9 53,8
III 35,5 67,2 102,7 45,8
IV 19,1 90,1 109,2 56,1
2004 I 23,1 69,5 92,6 62,5
II 23,4 74,7 98,1 54,7
III 19,5 77,8 97,3 51,0
IV 24,2 80,0 104,2 56,6
2005 I 27,4 68,3 95,7 63,1
II 22,1 66,3 88,4 55,9
III 14,0 79,5 93,5 46,3
IV 22,0 92,7 114,6 61,4
2006 I 19,9 63,7 83,6 58,6
II 20,1 67,7 87,8 52,3

Senast uppdaterad 18.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2:a kvartalet 2006, Godsmängd, miljon ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2006/02/kttav_2006_02_2006-08-18_tau_001_sv.html