Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.2.2007

Varutransporter med lastbil ökade i oktober-december 2006

Varutransportvolymen med lastbil inom inrikes vägtrafik ökade med 6 procent under det fjärde kvartalet 2006 jämfört med motsvarande period år 2005. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer ökade med 7 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik.

I oktober-december 2006 uppgick varutransporterna med lastbil till totalt 122 miljoner ton. Volymen av transporter av jordmaterial var 63 miljoner ton. Transport av andra varor uppgick totalt till 59 miljoner ton. Transport av jordmaterial ökade med 18 procent, men transport av andra varor minskade med 4 procent från året innan. Lastbilarnas transportarbete var 7 508 miljoner tonkilometer.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Källa: Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken 4/2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 9.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2006/04/kttav_2006_04_2007-02-09_tie_001_sv.html