Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.6.2007

Varutransporter med lastbil år 2006

År 2006 uppgick varutransporterna med lastbil inom inrikes vägtrafik till totalt 390 miljoner ton, vilket var på samma nivå som året förut. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer var 25 490 miljoner tonkilometer. Transportarbetet minskade med 8 procent från året innan, vilket i synnerhet berodde på att transporten av mekaniska träindustrins produkter och rundvirke minskade från året innan. Transportsträckorna var också i genomsnitt kortare än året förut. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik.

År 2006 var volymen av transporter av jordmaterial 171 miljoner ton. Transport av andra varor uppgick totalt till 219 miljoner ton. Transport av jordmaterial ökade med 3 procent, medan transport av andra varor minskade med 3 procent från året innan.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal 2005-2006, miljoner ton

År Kvartal Icke yrkesmässig Yrkesmässig Totalt Exkl. jordmaterial
2005 I 27,4 68,3 95,7 63,1
II 22,1 66,3 88,4 55,9
III 14,0 79,5 93,5 46,3
IV 22,0 92,7 114,6 61,4
Totalt 85,4 306,9 392,3 226,7
2006 I 19,9 63,7 83,6 58,6
II 20,1 67,7 87,8 52,3
III 18,4 78,8 97,2 49,2
IV 30,2 91,7 121,9 59,0
Totalt 88,6 301,9 390,5 219,1

Källa: Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2006/kttav_2006_2007-06-01_tie_001_sv.html