Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2009

Varutransporter med lastbil år 2008

År 2008 uppgick varutransporterna med lastbil inom inrikes vägtrafik till totalt 418 miljoner ton, vilket var ungefär på samma nivå som året innan. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer var 27 613 miljoner tonkilometer. Transportarbetet ökade med 6 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik.

År 2008 var volymen av transporter av jordmaterial 189 miljoner ton. Transport av andra varor uppgick totalt till 229 miljoner ton.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal 2007-2008, miljoner ton

År Kvartal Icke yrkesmässig Yrkesmässig Totalt Exkl. jordmaterial
2007 I 26,7 64,5 91,1 53,7
II 24,3 69,5 93,8 51,2
III 24,1 81,8 105,9 52,5
IV 29,5 94,6 124,1 65,6
Totalt 104,6 310,4 414,9 223,0
2008 I 14,5 79,4 93,9 63,8
II 20,6 81,5 102,1 58,3
III 27,7 87,9 115,6 50,0
IV 25,5 80,6 106,1 56,5
Totalt 88,3 329,4 417,7 228,6

Källa: Varutransporter med lastbil 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2008/kttav_2008_2009-05-29_tie_001_sv.html