Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2010

Varutransporter med lastbil minskade under oktober-december

Under fjärde kvartalet år 2009 minskade den lastbilstransporterade godsmängden inom inrikes vägtrafiken med 3 procent jämfört med motsvarande period år 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik. Under oktober-december år 2009 transporterades totalt 103 miljoner ton gods med lastbilar. Transporterna av jordmaterial uppgick till 41 miljoner ton och transporterna av andra varor till totalt 62 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete var 7 101 miljoner tonkilometer.

Under år 2009 uppgick varutransporterna med lastbilar till totalt 344 miljoner ton och lastbilstrafikens transportarbete till totalt 24 262 miljoner tonkilometer. Varutransportvolymen minskade med 18 procent och transportarbetet med 12 procent jämfört med motsvarande period året innan. Varutransporterna har minskat särskilt inom industri- och byggbranschen.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 4/2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 12.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2009/04/kttav_2009_04_2010-02-12_tie_001_sv.html