Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 1:a kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2010, 2:a kvartalet

2010
2:a kvartalet
Offentliggöranden